• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7394/TCHQ-GSQL năm 2015 về xử lý hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7394/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7394/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 231/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5650/HQHP-KSHQ ngày 29/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các lô hàng cơ quan Hải quan đã xác minh, phân loại thuộc đối tượng theo hướng dẫn điểm 1.2 công văn số 231/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2014 nhưng chưa được kiểm tra, soi chiếu:

Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cụ thể là các công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép thu mua và nhập khẩu liên hệ, giao dịch với chủ hàng mua theo số lượng Thủ tướng cho phép. Cục Hải quan TP Hải Phòng giải quyết thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế theo quy định của Pháp luật và công văn số 12822/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2014 của Tổng cục Hải quan. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện khi làm thủ tục hải quan.

2. Đối với các lô hàng tồn đọng là lô hàng lốp, phế liệu cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng khác:

Liên quan đến việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu cảng biển trên phạm vi toàn quốc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hiện Tổng cục Hải quan đang tổng hợp ý kiến của Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp và xin ý kiến của Bộ Tài nguyên môi trường. Do đó, đối với nội dung vướng mắc này của Cục Hải quan TP Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu biện pháp xử lý và sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7394/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7394/TCHQ-GSQL

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286294