• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 74/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 74/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/2014/CV-HHTA ngày 31/12/2014 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 15/2014/CV-HHTA ngày 31/12/2014 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Vụ Chính sách thuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 15/2014/CV-HHTA của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam để Vụ Chính sách thuế xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam;
(nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, HN)
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 74/TCHQ-TXNK

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262687