• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 74/XNK-CN năm 2018 về nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 74/XNK-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/XNK-CN
V/v Nhập khẩu dầu gốc phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Shell Việt Nam TNHH
(Lô 2, KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số SVN/LSC/100118-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty Shell Việt Nam TNHH về nhập khẩu dầu khoáng phục vụ sản xuất dầu bôi trơn, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh

- Căn cứ cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ Công Thương đã công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013, trong đó có mặt hàng “Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn” (dầu gốc), mã số HS 27101941, thuộc danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Phụ lục số 02).

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

“Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyn phân phi hàng hóa đó tại Việt Nam.” (khoản 4 Điều 3).

2. Nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất

Theo giải trình tại công văn số SVN/LSC/100118-BCT nêu trên, Công ty Shell Việt Nam TNHH nhập khẩu dầu gốc (mã số HS 27101941) để phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn tại nhà máy của Công ty (đặt tại Khu Công nghiệp Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai) phù hợp mục tiêu hoạt động quy định tại Giy chứng nhận đầu tư số 472043000370 (do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp) nên không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT nêu trên của Bộ Công Thương.

Đề nghị Công ty Shell Việt Nam TNHH làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, pha chế dầu bôi trơn trực tiếp tại cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về hải quan (TCHQ);
- Cục Hải quan t
nh Đồng Nai;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN khanhhg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/XNK-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 74/XNK-CN

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373567