• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7400/BYT-PC năm 2016 về vận chuyển tóc người qua biên giới do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 7400/BYT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7400/BYT-PC
V/v vận chuyển tóc người qua biên giới

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã nhận được khá nhiều văn bản từ các doanh nghiệp đề nghị cho phép vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế. Theo quy định về kiểm dịch y tế biên giới tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễmkhoản 1 Điều 16 Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tóc là một bộ phận của mô người nên thuộc đối tượng phải kiểm dịch y tế và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế khi vận chuyển qua biên giới. Tuy nhiên, tóc người là loại hàng hóa có yếu tố nguy cơ lây nhiễm thấp, thực tế trong thời gian qua Bộ Y tế chưa ghi nhận báo cáo nào về sự lây nhiễm bệnh hoặc sự kiện y tế công cộng có liên quan đến việc vận chuyển tóc người tại Việt Nam. Trong khi đó, Nghị định số 103/2010/NĐ-CP trên quy định Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải áp dụng biện pháp kiểm dịch y tế đối với các mẫu mô, bao gồm cả tóc người. Như vậy, việc có thêm văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với tóc người khi vận chuyển qua biên giới sẽ làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết, mất thời gian, công sức đối với các doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển tóc người qua biên giới và không có ý nghĩa nhiều trong phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tưng Chính phủ về việc y dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì dân, vì doanh nghiệp, giảm các thủ tc hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP , để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời vẫn bảo đảm việc ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xâm nhập qua biên giới, Bộ Y tế có ý kiến đối với việc vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế như sau:

1. Không cần phải có văn bản đồng ý của Bộ Y tế đối với tóc người vận chuyển qua biên giới trước khi làm các thủ tục thông quan theo quy định.

2. Thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo quy định.

3. Việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác,... được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phm tương tự phải tuân thủ theo quy định tại Chương 67, nhóm 6703, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Bộ Y tế kính đề nghị Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan thống nhất triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- B
Quốc phòng (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để biết);
- Các Vụ
, Cục: YTDP, PC;
- Trung tâm KDYTQT tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Trung tâm YT
DP có hoạt động kiểm dịch y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Huy Quang

 

Điều 35. Đối tượng và địa điểm kiểm dịch y tế biên giới

1. Đối tượng phải kiểm dịch y tế biên giới bao gồm:
...

d) Thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

1. Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người khi vận chuyển qua biên giới phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7400/BYT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Huy Quang
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Về việc vận chuyển tóc người qua biên giới, Bộ Y tế đã có Công văn 7400/BYT-PC chỉ đạo như sau:

  • Không cần phải có văn bản đồng ý của Bộ Y tế đối với tóc người vận chuyển qua biên giới trước khi làm các thủ tục thông quan theo quy định.
  • Thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo quy định.
  • Việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác,... được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự phải tuân thủ theo quy định tại Chương 67, nhóm 6703, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014.

Công văn 7400/BYT-PC ban hành ngày 11/10/2016.

Từ khóa: Công văn 7400/BYT-PC

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327419