• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7405/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7405/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7405/TCHQ-TXNK
V/v thời điểm kê khai, nộp thuế BVMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong.
(Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 44/KH-NDBT/20 ngày 10/11/2020 của Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong (sau đây gọi là Công ty) về vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định dầu nhờn, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam; không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu nhập khẩu dầu nhờn, mỡ nhờn gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong được biết và thực hiện đúng quy định.(Nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu do cơ quan thuế nội địa thu)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Dung (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

 

Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Thời điểm tính thuế
...

4. Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

1.1. Xăng, trừ etanol;

1.2. Nhiên liệu bay;

1.3. Dầu diezel;

1.4. Dầu hỏa;

1.5. Dầu mazut;

1.6. Dầu nhờn;

1.7. Mỡ nhờn.

Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hoá thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hoá thạch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Thời điểm tính thuế
...

4. Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7405/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 20/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7405/TCHQ-TXNK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458558