• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 74129/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 74129/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74129/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shimizu Việt Nam
(Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Láng Hạ, 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0106708836

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn hỏi không số ngày 28/10/2016 của Công ty TNHH Shimizu Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Shimizu Việt Nam phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với các doanh nghiệp chế xuất. Công ty đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ xuất khẩu theo quy định.

Tại thời điểm cơ quan thuế kiểm tra hoàn thuế tại Công ty, Công ty đã có đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với khoản doanh thu xuất khẩu thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ xuất khẩu tương ứng với doanh thu xuất khẩu đã được thanh toán theo quy định.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty TNHH Shimizu Việt Nam liên hệ Phòng kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Shimizu Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74129/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 74129/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333221