• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2020 về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7420/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7420/TCHQ-TXNK
V/v hóa đơn hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hitech Vina.
(Đường D2, khu E, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TAESUNG03112020 ngày 03/11/2020 của Công ty TNHH Hitech Vina đề nghị hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty TNHH Hitech Vina để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ cho phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong khi chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được ban hành, đề nghị Công ty TNHH Hitech Vina thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hitech Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c
áo);
- Lưu: VT, TXNK
(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Như Quỳnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7420/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 23/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7420/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458561