• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7424/TCHQ-KTSTQ
V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu.
(Địa chỉ: Lô K4B khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Đường s 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DNUT đề ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu (sau đây gọi là Công ty) v việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Tổng cục Hải quan đã cử đoàn công tác thực hiện kiểm tra đánh giá việc đáp ứng các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên tại trụ sở Công ty. Trên cơ sở kết quả đánh giá các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, các thông tin đánh giá của các Cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục hải quan, của Cục Thuế địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông lệ Quốc tế và pháp luật của Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật; có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tài chính và một số tiêu chí khác.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, Công ty có nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, các hành vi vi phạm lặp lại nhiều lần, có tính chất hệ thống.

Đối chiếu với điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính thì tại thời điểm hiện tại, Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục HQ TP.Hà Nội, H
i Phòng, HCM (để biết);
- Cục Thuế TP.H
Chí Minh (đ biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (5b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7424/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trần Minh Trung
Ngày ban hành: 23/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458562