• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 7428/VP-TM năm 2013 kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt

Tải về Công văn 7428/VP-TM
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7428/VP-TM
Về kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Quy hoạch-Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện.

 

Xét báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tại Công văn số 7725/STC-BCĐ09-CS ngày 12 tháng 8 năm 2013 về kết quả kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án của 27 đơn vị, trong đó thực hiện đúng theo phương án phê duyệt là 09 đơn vị và tiếp tục thực hiện theo phương án phê duyệt là 18 đơn vị); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng có ý kiến như sau:

Việc triển khai công tác năm 2013 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013, Công văn số 4041/VP-TM ngày 29 tháng 5 năm 2013 và Công văn số 4707/UBND-TM ngày 06 tháng 9 năm 2013;

Giao Thường trực Ban CĐ09-STC chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và Sở ngành có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp nhà đất của đơn vị chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, trong đó có nhà đất báo cáo kê khai bổ sung và nhà đất tiếp tục rà soát trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (đợt 2); Đồng thời, tiếp tục hậu kiểm kết quả triển khai thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất của các đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, trong đó có kết quả thực hiện thu hồi nhà đất và tiến độ thực hiện việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của thành phố; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp cụ thể, trình Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đến Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) và Sở ngành, đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Ban ngành thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng: TCTMDV (2b), ĐTMT, CNN;
- Lưu: VT, (TM/V).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Kim Liên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7428/VP-TM   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Ngô Kim Liên
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7428/VP-TM

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207253