• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 743/VPCP-KGVX năm 2016 về tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 743/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/VPCP-KGVX
V/v tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và s dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đi học, cao đng năm 2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 300/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 01 năm 2016 về Phương án tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, hoàn thiện và sớm công bố phương án thi Trung học phổ thông năm 2016 theo thẩm quyền; có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức thi, công bố kết quả thi và s dụng kết quả thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, đặc biệt lưu ý:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các địa phương, các trường đại học để bảo đảm kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh. Tổ chức các cụm thi ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tránh tình trạng thí sinh phải di chuyển sang tỉnh khác dự thi (đối với một số địa bàn giáp ranh, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh thì có thể cho phép thi sinh dự thi ở cụm thi của địa phương thuận lợi hơn).

2. Phát huy vai trò các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là vai trò của báo chí trong cung cấp thông tin liên quan tới kỳ thi, công bố kết quả thi, tuyển sinh đại học cao đẳng.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu, nhất là liên quan tới tuyển sinh đại học, cao đẳng; đề cao trách nhiệm, tính tự chủ của các trường đại học, cao đẳng trong việc tuyển sinh, không để tình trạng thí sinh phải đi lại, thay đổi nguyện vọng, hồ sơ...

4. Chú trọng làm tốt công tác thông tin và chỉ đạo các trường đại học (nhất là các trường có đông thí sinh đăng ký xét tuyển), cung cấp đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu các thông tin liên quan tới kỳ thi và sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh; theo dõi sát diễn biến, có phương án xử lý kịp thời, không để xẩy ra tình trạng căng thẳng (như ở tại một s trường đại học năm 2015), gây bức xúc xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). QT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 743/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 743/VPCP-KGVX

2.566

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302143