• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7442/VPCP-QHĐP năm 2020 về thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận 307/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7442/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7442/VPCP-QHĐP
V/v thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận số 307/TB-VPCP ngày 21/8/2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc đầu tư xây dựng 04 cầu, nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nêu tại buổi làm việc ngày 20 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không để thất thoát tài sản Nhà nước.

2. Văn bản này thay thế nội dung kết luận nêu tại Điểm 6, Mục III Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: GTVT, NNPTNT, TC, TNMT, TP, XD, NHNNVN;
- Thành ủy, HĐND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: CN, KTTH, NN, PL, QHQT, TKBT, TH, V.I; Cục KSTT;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b).NQ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

III. VỀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
...

6. Việc bổ sung công trình xây dựng 04 cầu, nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án BT xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

Đồng ý triển khai Dự án, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 1297/TTg-CN ngày 28 tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, hoàn thành trước tháng 9 năm 2020.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
III. VỀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
...

6. Việc bổ sung công trình xây dựng 04 cầu, nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án BT xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

Đồng ý triển khai Dự án, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2017 và Công văn số 1297/TTg-CN ngày 28 tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, hoàn thành trước tháng 9 năm 2020.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7442/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7442/VPCP-QHĐP

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452159