• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7445/TCHQ-TXNK năm 2015 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7445/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7445/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại các công văn số 4582/BCT-XNK ; số 3415/BCT-XNK ; số 3933/BCT-XNK và số 6260/BCT-XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014; số 10666/BCT-XNK ngày 27/10/2014, số 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015, số 3933/BCT-XNK ngày 22/4/2015, số 6260/BCT-XNK ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 và các công văn số 13790/TCHQ-TXNK ngày 13/11/2014, số 5751/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2015, số 5914/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các công văn số 2696/HQBRVT-TXNK ngày 15/8/2014, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tại công văn số 1651/HQĐNg-TXNK ngày 21/8/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 2236/HQQN-TXNK ngày 19/8/2014, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại các công văn số 6255/HQHP-TXNK ngày 19/8/2014, số 6488/HQHP-TXNK ngày 03/9/2014, số 6867/HQHP-TXNK ngày 22/9/2014 và các công văn số 08/CV-SV/2014 ngày 28/7/2014, số 09/CV-SV/2014 ngày 28/8/2014, số 10/CV-SV/2014 ngày 18/9/2014, số 11/CV-SV/2014 ngày 28/7/2014 ngày 02/10/2014 của Công ty CP XNK Sao Việt (Đ/c: Số 186E Hai Bà Trưng; P. Cát lái, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng). Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của các lô hàng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng; Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên.

Công ty CP XNK Sao Việt cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ khai báo đã nộp cho cơ quan Hải quan.

Công văn này và phụ lục ban hành kèm theo công văn này thay thế công văn và Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 12367/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2014 và công văn số 13843/TCHQ-XTNK ngày 17/11/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý (để p/hợp t/hiện);
- Công ty CP XNK Sao Việt (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

PHỤ LỤC

XÁC NHẬN TRỊ GIÁ CÒN LẠI CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011
(Kèm theo công văn số: 7445/TCHQ-TXNK ngày 14/8/2015)

STT

Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng)/Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 (USD)

Tình hình nhập khẩu trước ngày 28/5/2014

Trị giá còn lại của các hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại CV 4582/BCT-XNK (USD)

 

Tên hàng

Tờ khai

Ngày đăng ký

Chi cục mở tờ khai

Đơn giá khai báo

Số lượng

Tổng trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ khai nhập khẩu trước ngày 12/5/2011) (USD)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6)

(7)

(8)

(9) = (7)*(8)

(10) = (2)-(9)

 

 

 

I. Hợp đồng số ACF/SV/12-10 ngày 12/12/2010 (và annex ngày 02/04/2011)

 

1

618,400 (Đã chuyển 344,000)

Ô tô con hiệu HYUNDAI SONATA, 05 chỗ, xe 4 cửa dòng xe S/D, mới 100%, tay lái bên trái, động cơ xăng, dung tích xy lanh 2.0L, số tự động, SX2010-2011, xuất xứ Hàn Quốc

4939/N KD01/ E03E

10/6/2011

Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ

10,000

1

10,000

322,000

 

2

Ô tô con hiệu HYUNDAI TUCSON, 05 chỗ, xe 5 cửa, dòng xe SUV, mới 100%, tay lái bên trái, động cơ xăng, dung tích xy lanh 2.0L, số tự động, SX2010-2011, xuất xứ Hàn Quốc

4939/N KD01/ E03E

10/6/2011

Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ

12,000

1

12,000

 

 

 

II. Hợp đồng số WES-SA2011/03 ngày 08/3/2011

 

1

340,000 (Đã chuyển 340,000)

Xe ô tô mới 100% hiệu Toyota alphard, 07 chỗ ngồi, 5 cửa, SX2011-2012, dung tích 3456cc, 1 cầu, động cơ xăng, kiểu xe SUV, tay lái bên trái, xuất xứ Nhật

20583/ NKD01 /C03C

24/10/2012

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

25,000

2

50,000

114,000

2

Xe ô tô mới 100% hiệu Toyota alphard, 07 chỗ ngồi, 5 cửa, SX2011-2012, dung tích 3456cc, 1 cầu, động cơ xăng, kiểu xe SUV, tay lái bên trái, xuất xứ Nhật

21310/ NKD01 /C03C

5/11/2012

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

25,000

2

50,000

3

Xe ô tô mới 100% hiệu Toyota Land cruiser, 08 chỗ ngồi, 5 cửa, SX2011-2012, dung tích 4.5L, s cầu, 4 bánh chủ động, động cơ diesel, kiểu xe SUV, tay lái bên trái, xuất xứ Nhật

21310/ NKD01 /C03C

5/11/2012

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

38,000

2

76,000

4

Xe ô tô mới 100% hiệu Toyota alphard, 07 chỗ ngồi, 5 cửa, SX2012, dung tích 3456cc, 1 cầu, động cơ xăng, kiểu xe SUV, tay lái bên trái, xuất xứ Nhật

23281/ NKD01 /C03C

3/12/2012

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

25,000

2

50,000

 

 

III. Hợp đồng số BOB-SA20102506 ngày 25/06/2010: chưa phát sinh nhập khẩu

 

635,600 (Đã chuyển 297,540)

 

 

 

 

 

 

 

297,540

 

 

IV. Hợp đồng số THQ/SV-2010 ngày 01/11/2010: chưa phát sinh nhập khẩu

 

699,000 (Đã chuyển 50.000)

 

 

 

 

 

 

 

50,000

 

 

V. Hợp đồng số WES-SA 2011/01 ngày 16/02/2011: chưa phát sinh nhập khẩu

 

801,800 (Đã chuyển 115,000)

 

 

 

 

 

 

 

115,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7445/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7445/TCHQ-TXNK

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286781