• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng học sinh sinh viên năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7449/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2013-2014, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở. Từ 01/8/2013, mức cho vay tối đa là 1.100.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên).

2. Cấp giấy xác nhận và xác nhận nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo đúng Mẫu giấy xác nhận mới nhất hiện hành, đồng thời thực hiện tốt việc ký cam kết trả nợ đối với học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng sắp ra trường. Mẫu giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn (mẫu số 01/TDSV) được đính kèm trong công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa chỉ http://vbsp.org.vn/chuyen-muc-van-ban/van-ban/van-ban-cua-tong-giam-doc/chuyen-de-tin-dung.

3. Tiếp tục thực hiện việc ký xác nhận và có chính sách giãn thời gian thu học phí và các khoản thu khác của học sinh, sinh viên thuộc diện được vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg để chờ thủ tục giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội theo công văn số 6873/BGDĐT-CTHSSV ngày 17/10/2012 về hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013.

Thông tin liên quan xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.38694916/0945.119.888, email: nhminh@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ngân hàng CSXH (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7449/BGDĐT-CTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7449/BGDĐT-CTHSSV

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209729