• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 7475/BGDĐT-GDTH năm 2014 chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 7475/BGDĐT-GDTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7475/BGDĐT-GDTH
V/v chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học (sau đây gọi tắt là TT 30/2014) đã nhận được sự đồng tình của hầu hết giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học về cơ bản đã hiểu và triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá học sinh tiểu học, tạo sự chuyển biến trong cách dạy, cách học, góp phần giảm áp lực học tập đối với học sinh. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

1. Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường tiểu học ở địa phương tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giảm các thủ tục, hồ sơ hành chính, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tạo điều kiện cho giáo viên tập trung vào công việc chuyên môn, tiếp tục quen dần với việc đổi mới, chia sẻ cách nhận xét, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện. Giới thiệu để giáo viên, cán bộ quản lý tham khảo kinh nghiệm về thực hiện TT 30/2014 trên báo Giáo dục và Thời đại.

2. Chỉ đạo các phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kì theo TT 30/2014. Việc kiểm tra định kì được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khoá, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kì: Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm học. Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

3. Để rút kinh nghiệm cho việc ra đề và hướng dẫn kiểm tra định kì vào cuối năm học 2014 – 2015 và những năm học tiếp theo, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT chọn 05 đề kiểm tra định kì Học kì I / 01 môn học / 01 lớp của 05 trường tiểu học ở địa phương, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) trong tháng 01/2015.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với các chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học (Ông Hoàng Mai Lê, điện thoại: 0926 26 22 66, email: hmle@moet.edu.vn; Bà Xuân Thị Nguyệt Hà, điện thoại: 0904 37 49 09, email: xtnha@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phạm Ngọc Định

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7475/BGDĐT-GDTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Định
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7475/BGDĐT-GDTH

530

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261469