• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 7518/TCHQ-GSQL năm 2014 về dầu, mỡ bôi trơn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7518/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7518/TCHQ-GSQL
V/v dầu, mỡ bôi trơn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1985/HQHCM-GSQL ngày 04/6/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn gửi kho ngoại quan để xuất cho tàu biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại điểm b.2 khoản 3 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dầu, mỡ nhờn được đưa từ kho ngoại quan để cung cấp cho tàu biển đang neo đậu tại các cảng biển quốc tế tại Việt Nam chờ xuất cảnh trong các trường hợp:

- Tàu biển của Việt Nam chạy tuyến quốc tế;

- Tàu biển của nước ngoài chạy tuyến quốc tế;

- Tàu biển đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin tại Vân Phong (tàu thuộc sở hữu nước ngoài) cần cấp dầu, mỡ bôi trơn để vận hành máy thủy xuất cảnh đi nước ngoài.

2/ Riêng trường hợp đưa dầu, mỡ bôi trơn từ kho ngoại quan đến nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin để vận hành, thử nghiệm, thử tải,... cho tàu biển đang đóng mới trước khi xuất đi nước ngoài thuộc dự án đóng mới tàu biển cho các tập đoàn nước ngoài, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa theo loại hình tương ứng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 59. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
...
3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài, đưa vào các khu phi thuế quan:
...
b) Thủ tục hải quan:
...
b.2) Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài chỉ được xuất qua các cửa khẩu quốc tế; cửa khẩu chính hoặc các địa điểm khác do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7518/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7518/TCHQ-GSQL

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236606