• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 7549/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục sự cố tai nạn lao động tại tỉnh Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7549/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7549/VPCP-KTN
V/v khắc phục sự cố tai nạn lao động tại tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

Xét báo cáo sơ bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3348/LĐTBXH-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2013 về tai nạn lao động chết người tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy sản quốc gia IDI, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu hướng dẫn an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn tương tự.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, PL, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7549/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7549/VPCP-KTN

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206977