• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 755/GSQL-GQ2 năm 2014 về nguyên phụ liệu âm khi thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 755/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/GSQL-GQ2
V/v NPL âm khi thanh khoản

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH VKX.
(Địa chỉ: 139 đường Ngọc Hi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 290/VKX của Công ty TNHH VKX về đề nghị xử lý nguyên phụ liệu âm trong quá trình thanh khoản tờ khai NSXXK. Về vn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xảy ra âm nguyên vật liệu khi thực hiện thanh khoản là do phần mềm thanh khoản không yêu cầu Công ty khai báo nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nội địa. Do vậy, khi thực hiện thanh khoản nếu bị âm nguyên vật liệu, Công ty cần xuất trình đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nội địa (như hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguồn nguyên vật liệu này...) để cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu, xác định làm cơ sở thanh khoản.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thanh khoản để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH VKX biết, thực hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 755/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 755/GSQL-GQ2

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235718