• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 7550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7550/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7550/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty CP Thương mại Polvita.
(Lô B7 & B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3281/HQHN-KTSTQ ngày 10/10/2019, 3625/HQHN-KTSTQ ngày 07/10/2019 của Cục Hải quan TP Hà Nội, công văn số 0410/2019/HQHN ngày 04/10/2019 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Công ty CP Thương mại Polvita nhập khẩu. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang gửi hồ sơ xin ý kiến phân loại từ Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời sau khi nhận được ý kiến từ WCO.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty CP Thương mại Polvita biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7550/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 04/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7550/TCHQ-TXNK

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432261