• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Luật đường sắt

Văn bản pháp luật về Kinh doanh vận chuyển hàng không

 

Công văn 7552/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh bất cập trong xử lý xe máy cũ và những điểm nghẽn trong kết nối vận chuyển hàng hoá với đường sắt, hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7552/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7552/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Một số thông tin trên báo điện tử ra ngày 09 tháng 9 năm 2020 có bài phản ánh về việc: Thiếu chế tài, khó xử lý xe máy cũ (đăng trên báo Thanh niên điện tử); tại sao doanh nghiệp không chọn đường sắt, hàng không là kênh vận chuyển hàng hóa? (đăng trên báo Dân Sinh điện tử).

Về vấn đề nêu trên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý và trả lời cho các Báo biết (Bản chụp các bài báo kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Báo: Thanh niên, Dân sinh (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7552/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7552/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452604