• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 75594/CT-TTHT năm 2018 kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 75594/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75594/CT-TTHT
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam
(Đ/c: Tầng 12 Detech Tower, 08 Tôn Thất Thuyết, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội - MST: 0100774624)

Trả lời công văn số 20180701/TVE-KT ngày 05/7/2018 của Công ty TNHH kỹ thuật TAIKISHA Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc vướng mắc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh tại tỉnh Bình Dương, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại điểm đ, Khoản 1, Điều 11 quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

…”

+ Tại Khoản 6 Điều 11 quy định:

“(a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật Taikisha Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội, thực hiện ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm và điều hòa không khí cho nhà thầu chính tại Tỉnh Bình Dương năm 2014, thì hoạt động nêu trên của Công ty là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh. Công ty thực hiện khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa tính thuế của hợp đồng thi công lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên cho Cục thuế tỉnh Bình Dương. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh Bình Dương được trừ (-) vào số thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT của Công ty tại trụ sở chính.

Trường hợp Công ty không thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai nêu trên tại tỉnh Bình Dương mà đã khai, nộp thuế toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại trụ sở chính thì việc kê khai, nộp thuế của Công ty chưa đúng quy định.

+ Đối với nghĩa vụ thuế vãng lai thuộc năm ngân sách chưa quyết toán và Công ty có phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp Ngân sách nhà nước tại trụ sở chính bao gồm cả số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại tỉnh Bình Dương:

Công ty làm văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại tỉnh Bình Dương nhưng đã nộp tại trụ sở chính để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Bình Dương (phải đảm bảo nguyên tắc số thuế GTGT đề nghị điều chuyển cho tỉnh Bình Dương không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính).

+ Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại tỉnh Bình Dương đã được Công ty khai, nộp tại trụ sở chính nhưng thuộc năm ngân sách đã được quyết toán thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định của Pháp luật. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được giải đáp.

Cục thuế trả lời Công ty TNHH kỹ thuật TAIKISHA được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75594/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 75594/CT-TTHT

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399851