• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7561/TCHQ-GSQL năm 2014 tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu vải quả tươi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7561/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7561/TCHQ-GSQL
V/v tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu vải quả tươi

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Công điện số 406/CĐ-BCT Ngày 16/6/2014 của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới về tăng cường chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong xuất khẩu vải quả tươi, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạo điều kiện, khuyến khích cho các thương nhân xuất vải quả tươi qua các cửa khẩu biên giới, không để xảy ra tình trạng ùn tác tại cửa khẩu. Giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh trong xuất khẩu vải quả tươi.

2. Ưu tiên làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng vải quả tươi; bố trí công chức chuyên trách tư vấn giải quyết thủ tục xuất khẩu mặt hàng vải quả tươi cho doanh nghiệp xuất khẩu; tiếp thu các phản hồi của doanh nghiệp, thủ tục nhanh gọn nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

3. Báo cáo tổng hợp tình hình, số liệu mặt hàng vải quả tươi xuất khẩu hàng tuần, thời gian bắt đầu từ 15/6/2014 đến 20/7/2014 (qua Cục GSQL số Fax 0439440620).

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời về Tổng cục để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CĐ TMBG (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7561/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7561/TCHQ-GSQL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236608