• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


 

Công văn 7593/NHNN-QLNH năm 2020 về thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 7593/NHNN-QLNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7593/NHNN-QLNH
V/v thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

Trả lời công văn số 20200108/SSC-NHNN ngày 6/10/2020 của Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina (Công ty Seoul Semiconductor Vina) là doanh nghiệp chế xuất hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 6541352414 do Ban quản lý các KCN Hà Nam cấp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu vàng viên để mạ lên tấm frame phục vụ việc sản xuất chip điện tử của Công ty Seoul Semiconductor Vina thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo), Công ty Seoul Semiconductor Vina phải gửi cho NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) báo cáo kèm tờ khai Hải quan của quý liền kề trước đó về: (i) tình hình nhập khẩu và sử dụng vàng viên phục vụ việc sản xuất chip điện tử; (ii) tình hình xuất khẩu chip điện tử. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vấn đề nhập khẩu vàng viên của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (đ
p/h);
- Lưu: VP; QLNH
6.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7593/NHNN-QLNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Đào Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7593/NHNN-QLNH

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456754