• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7602/VPCP-KGVX năm 2013 đề nghị của Viện nghiên cứu điều trị bệnh hiểm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7602/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7602/VPCP-KGVX
V/v đề nghị của Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Y tế.

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đề nghị Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho phép được báo cáo chuyên đề hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm opiates bằng thuốc Cedemex tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia (công văn số 206 CV/VNC, sao gửi kèm theo). Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu đề nghị của Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Cổng TTĐT;
- Việc nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7602/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7602/VPCP-KGVX

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207627