• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7604/VPCP-V.I năm 2013 phản ánh tiêu cực tại Dự án Chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7604/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7604/VPCP-V.I
V/v phản ánh tiêu cực tại Dự án Chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Báo điện tử VOV News có loạt bài phản ánh tình trạng tiêu cực, tham nhũng liên quan đến Dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo điện tử VOV News về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến Dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, V.I(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7604/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7604/VPCP-V.I

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207094