• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật


 

Công văn 7625/BNN-BVTV năm 2014 về lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu ngoài Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 7625/BNN-BVTV
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7625/BNN-BVTV
V/v lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu ngoài Danh mục

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 31/7/2014 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.

Theo phản ánh của các đơn vị thuộc Bộ Công thương và Bộ Tài chính, khó khăn chính hiện nay là khi thu giữ thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ ngoài Danh mục tại các địa phương, không có đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận thuốc để lưu chứa và tiêu hủy.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các cấp, các đơn vị có liên quan tại địa phương tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh việc nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng trên địa bàn quản lý.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật có phương án bố trí kho lưu chứa và tiếp nhận các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng bị các cơ quan chức năng thu giữ trong quá trình thanh tra, kiểm tra trên thị trường (kể cả thuốc vô chủ), đồng thời xây dựng kế hoạch để xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố sau khi bố trí được kho lưu chứa và tiếp nhận các loại thuốc bảo vệ thực vật cần tiêu hủy báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo địa chỉ của Cục Bảo vệ thực vật - 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội) để Bộ thông báo cho các đơn vị có liên quan.

Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Quản lý thị trường;
- Tổng Cục Hải quan;
- Cục BVTV;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7625/BNN-BVTV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7625/BNN-BVTV

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251179