• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chứng chỉ hành nghề


Văn bản pháp luật về Văn bằng chứng chỉ

 

Công văn 7625/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý văn bằng, chứng chỉ giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7625/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7625/VPCP-V.I
V/v xử lý thông tin báo Thanh Niên nêu liên quan đến văn bằng, chứng chỉ giả

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 Báo Thanh Niên đăng bài “Mua bằng bác sĩ giá chỉ 3 triệu đồng” phản ánh việc bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề giả được mua bán tràn lan trên mạng, thậm chí “đầu nậu” còn bao cả việc sao y bản chính trót lọt cơ quan công quyền; ước tính hàng chục ngàn văn bằng giả đã được tiêu thụ trên thị trường. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra thông tin báo nêu và có biện pháp xử lý kiên quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Báo Thanh Niên (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). ĐXH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Cao Huy

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7625/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 12/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7625/VPCP-V.I

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452782