• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 7646/TCHQ-GSQL năm 2014 về tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7646/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7646/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 898/HQHCM-GSQL ngày 21/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với Quý Bộ như sau:

Tại công văn số 266/XNK-TMQT ngày 23/4/2014 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thì đối với trường hợp thiết bị vô tuyến điện, thiết bị thu phát sóng tạm nhập, tái xuất để lắp đặt trên tàu biển nước ngoài, không sử dụng tại Việt Nam thì khi tạm nhập, tái xuất không phải có Giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ Quản lý chuyên ngành.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm 2, khoản 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; điểm c, khoản 4, mục II Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP thì mặt hàng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện không phù hợp với các quy định tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện thuộc diện quản lý bằng giấy phép thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan xin trao đổi lại và đề nghị Quý Bộ tham gia ý kiến về nội dung nêu trên. Ý kiến tham gia xin nhận lại trước ngày 27/6/2014.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 12. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác
...

2. Việc tạm nhập, tái xuất các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý bằng giấy phép thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7646/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7646/TCHQ-GSQL

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237384