• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7649/BTC-TCHQ năm 2014 về thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 7649/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7649/BTC-TCHQ
V/v thuế NK bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan VN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1365/HQHN-TXNK ngày 14/5/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo việc thực hiện công văn số 17237/BTC-TCHQ ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam (Công ty), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại điểm 3 mục II công văn số 1365/HQHN-TXNK nêu trên, trong số 177 chi tiết thuộc phần cụm thân xe - khung xe có 18 chi tiết Công ty khai báo chưa sơn tĩnh điện, 159 chi tiết thuộc phần cụm thân xe - khung xe Công ty không khai báo đã có hay chưa sơn tĩnh điện, cơ quan hải quan đã kiểm tra hàng hóa xác suất 10% của 04 tờ khai và xác nhận hàng nhập đúng khai báo. Tuy nhiên, không nêu rõ việc kiểm tra xác suất 10% các tờ khai là đối với 18 chi tiết khai báo chưa sơn tĩnh điện hay đối với cả 159 chi tiết còn lại thuộc phần cụm thân xe - khung xe.

Để xử lý vấn đề Cục nêu, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc, sổ sách chứng từ kế toán, phiếu nhập xuất kho, thẻ kho số linh kiện doanh nghiệp đã nhập khẩu của 159 chi tiết cụm thân xe - khung xe không khai báo đã hay chưa sơn tĩnh điện; Đồng thời, kiểm tra xác định tại khâu lắp ráp có hay không việc sơn tĩnh điện đối với cụm thân xe - khung xe.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ thẩm quyền phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế để tính thuế các bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam theo từng linh kiện hoặc xe ô tô nguyên chiếc theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 17237/BTC-TCHQ .

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7649/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7649/BTC-TCHQ

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235939