• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 768/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 768/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP phân phối công nghiệp T&C.
(Đ/c: 125 Trúc Bạch Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 074/CV-CT đề ngày 31/7/2013 của công ty nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu 0001764/JKU/2013 ngày 28/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã gửi xác minh tới cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia để xác minh nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Ngay khi nhận được phản hồi từ cơ quan này, Tổng cục Hải quan sẽ gửi thông báo tới công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 768/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 768/GSQL-TH

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204220