• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông


 

Công văn 7695/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về việc "Loạn" thị trường xe điện và nỗi lo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7695/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7695/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử ra ngày 10 tháng 9 năm 2020 có bài phản ánh về việc "Loạn" thị trường xe điện và nỗi lo an toàn giao thông; trong đó có nội dung về việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của xe đạp điện, xe máy điện chưa được coi trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm, thậm chí là cháy nổ, mất an toàn giao thông (bản chụp bài báo kèm theo).

Về vấn đề nêu trên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Công an nghiên cứu, xử lý và trả lời cho Báo Diễn đàn doanh nghiệp biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Báo Diễn đàn doanh nghiệp (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7695/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7695/VPCP-CN

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452997