• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 770/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 770/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/VPCP-KTTH
V/v báo cáo công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 702/BCT-TTTN ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc báo cáo công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các nội dung báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 702/BCT-TTTN nêu trên về công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

2. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015 về tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình n thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và Công điện số 144/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2016 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT
, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 770/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 770/VPCP-KTTH

2.191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302285