• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 771/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu máy nén khí do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 771/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy nén khí

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Tín Thịnh.
(32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 0708/CVHQ ngày 07/8/2013 của Công ty phản ảnh về việc kiểm tra chất lượng mặt hàng máy nén khí nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản xác định mặt hàng máy nén khí hoàn chỉnh (gồm: động cơ điện, bộ phận tạo khí nén và bình chứa khí nén…) không thuộc đối tượng sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, thì cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng máy nén khí khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trao đổi với các Bộ liên quan để xác định rõ Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng hiện nay (theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) để triển khai thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan Hải Phòng (phối hợp t/h);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 771/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 771/GSQL-GQ1

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204288