• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 771/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 771/TXNK-TGHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc nghiệp vụ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 194/HQLC-NV về việc đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính sớm có công văn hưng dẫn vướng mắc trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 22/11/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 16653/BTC-CST gửi Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức (sao gửi đính kèm).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,
TGHQ (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 771/TXNK-TGHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 771/TXNK-TGHQ

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342189