• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 773/GSQL-GQ1 trả lời vướng mắc không cho mang hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 773/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc không cho mang hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1237/HQCT-NV ngày 30/7/2013 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đưa hàng hóa về bảo quản:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành là vi phạm quy định tại cuối điểm b khoản 1 Điều 15; tự ý tiêu thụ hàng hóa bảo quản chờ thông quan là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15. Do đó, đơn vị cần áp dụng ngay biện pháp tạm dừng không cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Về đề xuất không áp dụng tạm dừng mang hàng về bảo quản đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa:

Việc giải quyết không cho mang hàng về bảo quản chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có vi phạm, do đó cần áp dụng thống nhất, không loại trừ trường hợp nào. Trường hợp doanh nghiệp cần đưa nguyên liệu vào phục vụ sản xuất gấp, đơn vị cần hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành nhanh các bước đăng ký, lấy mẫu để cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và ra kết luận kiểm tra nhanh, tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa đưa vào sản xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Điều 15. Đưa hàng hóa về bảo quản

1. Các trường hợp hàng hóa được đưa về bảo quản:

...

b) Hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch theo quy định của pháp luật mà địa điểm kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch, nhà máy xí nghiệp, kho bảo quản, địa điểm kiểm tra ngoài khu vực cửa khẩu hoặc hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thì cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận cho phép đưa hàng hóa về bảo quản khi người khai hải quan đã thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong thời hạn quy định của pháp luật, người khai hải quan phải nộp bổ sung vào hồ sơ hải quan giấy thông báo kết quả về việc kiểm tra, kiểm dịch của cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan: bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 773/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 773/GSQL-GQ1

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204276