• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7731/TCHQ-GSQL năm 2014 về quản lý giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải Tư Hiền-Tư Dung, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7731/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7731/TCHQ-GSQL
V/v quản lý giám sát hàng hóa XK, PTVT XNC tại Khu chuyển tải Tư Hiền - Tư Dung, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 640/HQTTH-NV ngày 20/06/2014 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ; Thông tư số 22/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/03/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 342/QĐ-CHHVN ngày 29/05/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam; văn bản pháp luật khác và công văn hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan liên quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện:

1) Chỉ đạo tổ chức, bố trí lực lượng trên cơ sở biên chế hiện có để triển khai thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây đối với hàng xuất khẩu là cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần khai thác sản xuất Khoáng sản 55 khai thác tận thu từ Dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Tư Dung - Tư Hiền, không phát sinh biên chế và tổ chức mới;

2) Thủ tục hải quan, chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế thực hiện đúng các quy định hiện hành;

3) Chỉ đạo xây dựng quy trình giám sát, và tổ chức, bố trí lực lượng triển khai công tác giám sát mặt hàng cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần khai thác sản xuất Khoáng sản 55 từ khu vực khai thác được vận chuyển bằng sà lan đến địa điểm tập kết hàng xuất khẩu là Khu chuyển tải Tư Dung - Tư Hiền (theo mã đã được Tổng cục Hải quan cấp) để chuyển tải sang tàu biển xuất khẩu ra nước ngoài, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định;

4) Chỉ đạo lực lượng kiểm soát, chống buôn lậu phối hợp với các cơ quan liên quan (Cảng vụ, Biên phòng) để có phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, lợi dụng, buôn lậu và gian lận thương mại;

5) Định kỳ 06 tháng, tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Công ty CP khai thác sản xuất Khoáng sản 55 - Đ/c: 24 Lý Thường Kiệt - Vĩnh Ninh - Thừa Thiên Huế (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7731/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7731/TCHQ-GSQL

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236931