• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7732/TCHQ-PC năm 2014 xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7732/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7732/TCHQ-PC
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời vướng mắc trong xử lý các vụ việc liên quan đến nhập khẩu hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng do một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo, trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ quan kiểm tra chất lượng có thông báo hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng, cơ quan hải quan tiến hành lập biên bản vi phạm và căn cứ quy định tại điểm d khoản 5 và điểm b khoản 7 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Bộ Khoa học và công nghệ (để biết, phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 14. Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
...
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
...
b) Xuất khẩu, nhập khẩu, đưa vào Việt Nam hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;
...
7. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
...
d) Buộc khắc phục các vi phạm về nhãn hàng hóa trước khi hàng hóa được thông quan đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 5 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7732/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7732/TCHQ-PC

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237198