• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 7732/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu về phá rừng tại tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7732/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7732/VPCP-NN
V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu về phá rừng tại tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Báo Sài Gòn Giải Phóng có phản ánh: Phú Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng, phức tạp, gây thiệt hại lớn liên quan trực tiếp nhiều cán bộ, đảng viên tại địa phương; mấu chốt của vấn đề là chưa xây dựng được phương án giao đất rừng cho người dân; việc chuyển đổi 3 loại rừng ở các địa phương phía Tây tỉnh chưa được thực hiện và không có tiền để đo địa chính làm phương án giao đất rừng cho dân.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TKBT;
- Lưu: VT, NN (2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7732/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7732/VPCP-NN

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453000