• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7740/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7740/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7740/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 541/HQĐL-NV ngày 02/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc xử lý thuế đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với máy móc, thiết bị phục vụ dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1614/BTC-CST ngày 27/1/2014 để hướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu cho phần linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị của dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ. Theo đó, trên cơ sở xác nhận của các Bộ có liên quan (tương tự dự án Bô xít nhôm Tân Rai, Lâm Đồng) Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện miễn thuế đối với linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ với thiết bị của dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.

Trường hợp dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tập hợp hồ sơ và báo cáo về Tổng cục Hải quan xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-Chính (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7740/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7740/TCHQ-TXNK

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237200