• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7741/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7741/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7741/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1101/HQĐNa-TXNK báo cáo vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính)

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ không có bản chính của tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng để nộp theo hồ sơ, do doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ lưu giữ, sử dụng cho việc lập hồ sơ hoàn thuế sau này khi thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài: Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 117. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.

...

7. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; hồ sơ gồm:

...

c) Tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan: nộp 01 bản chính;

Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ chỉ có giá trị để xét hoàn thuế, không thu thuế nếu doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công (GC) để tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu ra nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7741/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7741/TCHQ-TXNK

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237201