• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7742/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do sáp nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7742/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7742/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế do sáp nhập

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1178/HQĐNa-TXNK ngày 13/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc hạch toán chuyển nợ thuế do sáp nhập công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Bao bì Kim loại Vina Can Sài Gòn (MST 3600797357) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đã sáp nhập vào Công ty cổ phần Re Xam ABM (MST 3600795346) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chuyển (cập nhật) số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của Công ty cổ phần Bao bì Kim loại Vina Can Sài Gòn (MST 3600797357) sang Công ty cổ phần Re Xam ABM (MST 3600795346) theo quy định tại điểm 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế vào hệ thống kế toán thuế tập trung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Điều 55. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
...

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7742/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7742/TCHQ-TXNK

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237202