• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7747/TCHQ-QLRR năm 2014 phân luồng tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7747/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7747/TCHQ-QLRR
V/v phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 425/HQHN-NV ngày 18/6/2014 của Chi cục Hải quan QLCKCN tỉnh Hà Nam về vướng mắc trong phân luồng tờ khai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Căn cứ hệ thống Quản lý rủi ro, Công ty TNHH Long Sơn (MST: 2700271520) là doanh nghiệp loại 1 (Tuân thủ tốt pháp luật Hải quan, pháp luật thuế); là doanh nghiệp được xếp hạng 2 (Doanh nghiệp có mức độ rủi ro rất thấp).

Qua rà soát dữ liệu, từ ngày 16/6/2014 đến ngày 24/6/2014, Công ty TNHH Long Sơn đã có 5 tờ khai Hải quan nhập khẩu được xác định mức độ kiểm tra luồng 3 (kiểm tra chi tiết hồ sơ Hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa), trong đó công ty đã hủy 2 tờ khai Hải quan.

Các tờ khai Hải quan trên được phân luồng trên cơ sở tiêu chí phân tích do Cục Hải quan Thanh Hóa thiết lập và có hiệu lực đến ngày 25/7/2014.

Vậy Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7747/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7747/TCHQ-QLRR

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237203