• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 778/GSQL-GQ3 năm 2013 nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 778/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1524/HQHCM-GSQL ngày 09/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trong Biên bản làm việc số 30/BB-HC11 ngày 08/3/2013 tại Công an Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh có đoạn:

"Đại diện cơ quan Hải quan: Đề nghị anh cung cấp sao y các chứng từ liên quan:

1. Sổ danh sách hộ khẩu nhân khẩu;

2. Sổ theo dõi giải quyết nhân khẩu;

3. Sổ hộ khẩu gốc.

Đại diện Công an phường:

Mục 1 phải có bút phê của Lãnh đạo Công an Quận thì Phường mới cung cấp.

Mục 2 và mục 3 thì hồ sơ được lưu trữ tại Công an Quận, đề nghị liên hệ Công an Quận để được cung cấp.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm rõ các nội dung trên và đề nghị cơ quan Công an Quận Gò Vấp cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc nhập hộ khẩu của ông Nguyễn Kính Hùng để xác định ông Hùng có đúng được giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Luật cư trú hay không?

- Mặt khác, theo hồ sơ thì Sổ hộ khẩu chỉ sao chụp 02 trang. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ông Nguyễn Kính Hùng sao y toàn bộ Sổ hộ khẩu nộp cho cơ quan Hải quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh và đối chiếu hồ sơ do ông Nguyễn Kính Hùng nộp, nếu xác định việc nhập hộ khẩu đúng theo quy định của pháp luật thì căn cứ quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính để giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục ĐTCBL (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

...

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 778/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 778/GSQL-GQ3

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204567