• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7790/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý thuế nhập khẩu đối với lá thuốc lá của Công ty TNHH thương mại Kim Liên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7790/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7790/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế nhập khẩu đối với lá thuốc lá của Công ty TNHH thương mại Kim Liên

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12998/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 9 năm 2014 về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Liên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7790/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7790/VPCP-KTTH

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263209