• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 7793/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng tá dược và phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7793/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7793/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng tá dược và phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tá dược nhập khẩu của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và vướng mắc về phụ gia Rhodimet AT88 dùng trong thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 481/TXNK-CST ngày 13/11/2014 chuyển các vướng mắc nêu trên đến Vụ Chính sách thuế xử lý. Tuy nhiên, đến nay, Vụ Chính sách thuế vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Qua trao đổi ý kiến, Tổng cục Hải quan được biết, Vụ Chính sách thuế đã chuyển các vướng nêu trên đến Tổng cục Thuế để giải quyết thống nhất.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được các công văn số 1356/HQCT-KTS ngày 12/08/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và công văn số 1906/2015 ngày 19/06/2015 của Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện, do đó, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Tổng cục Thuế quan tâm, sớm có hướng dẫn thực hiện các vướng mắc nêu trên.

(Hồ sơ gửi kèm các tài liệu có liên quan: công văn của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);
- Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam (Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 1906/2015 ngày 19/06/2015);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7793/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7793/TCHQ-TXNK

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288075