• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 780/GSQL-GQ3 năm 2013 gia hạn địa điểm kiểm tra tại ICD Mỹ Đình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 780/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/GSQL-GQ3
V/v gia hạn địa điểm kiểm tra tại ICD Mỹ Đình

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 290713/TNT ngày 29/07/2013 của Công ty TNT - Vietrans Express Wordwide VN về việc xin gia hạn địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh TNT tại ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội (gửi kèm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể và báo cáo các vấn đề liên quan như sau:

- Công tác quản lý Hải quan liên quan đến hoạt động chuyển phát hàng hóa theo đường hàng không và đường bộ của Công ty TNT tại ICD Mỹ Đình.

- Dự kiến di dời của Công ty dịch vụ lao động hợp tác Quốc tế (Interseco) đã được thành phố phê duyệt tại Đức Thượng sẽ dự kiến di dời vào tháng 01 năm 2015.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội đưa ra những đề xuất về nội dung đề nghị của Công ty TNT.

Nội dung báo cáo gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 20/08/2013 theo số FAX 39440620 bản mềm gửi hòm thư điện tử hapt02@customs.gov.vn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 780/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 780/GSQL-GQ3

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204693