• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 7833/VPCP-CN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong nêu về giấy phép hoạt động tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7833/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7833/VPCP-CN
kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong nêu về giấy phép hoạt động tại thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Báo Tiền phong ngày 14 tháng 9 năm 2020 có đăng bài “Dù đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay có 8/12 khu công nghiệp tại Hải Phòng vẫn chưa có quyết định thành lập (giấy phép hoạt động), khiến hàng loạt doanh nghiệp không được hưởng các ưu đãi chính đáng theo quy định. Các doanh nghiệp mất quyền ưu đãi, không được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TKBT;
- Lưu: VT, CN (2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7833/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7833/VPCP-CN

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453371