• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


Văn bản pháp luật về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Công văn 7837/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 7837/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7837/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội
/ch: Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội

Căn c Thông s06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công n số 91/BC-KN đề ngày 03/5/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm Gia Lai gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 220/KN-KT2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Hoa dã quỳ (Số lô: 03; Ngày sn xuất: 01012019; Hạn dùng: 01012022; Số tiếp nhận Phiếu công bố: 1627/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội sản xuất.

Mu sn phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Gia Lai lấy tại Quầy thuốc Tình (Địa ch: Số 214 Phan Đình Phùng, Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ pH.

Cục Qun lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Hoa dã quý (Số lô: 03; Ngày sản xuất: 01012019; Hạn dùng; 01012022; Số tiếp nhận Phiếu công bố: 1627/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội sản xuất.

2. Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ pH này.

- Gi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/6/2019.

3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội:

- Kiểm tra Công ty cổ phần dược và công nghệ hóa sinh Hà Nội trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xphạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông o cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trương Quốc Cư
ng (để b/cáo);
- CTr. Vũ Tu
n Cưng (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7837/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 24/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7837/QLD-MP

279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415435