• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 784/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 784/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2286/HQHN-GSQL ngày 7/8/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E134540000891555 cấp ngày 21/6/2013, C/O mẫu E số tham chiếu E134540000691556 cấp ngày 17/6/2013, E134504001250019 cấp ngày 5/7/2013, C/O mẫu E có số tham chiếu E134504001250024 cấp ngày 25/7/2013, C/O mẫu E có số tham chiếu E134504001250025 cấp ngày 25/7/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 784/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 784/GSQL-TH

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204696