• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 785/GSQL-TH năm 2013 mặt hàng điều hòa gửi kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất để tạo tài sản cố định do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 785/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/GSQL-TH
V/v mặt hàng điều hòa gửi kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất để tạo tài sản cố định.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Việt Kim.
(Tầng 15 Tòa nhà Nam Á, số 203 CM tháng 8, P.4, Q.3 TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số C0705/SC-CV ngày 22/7/2013 của Công ty cổ phần Việt Kim về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/12/2012 Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 6857/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất tạo tài sản cố định. Theo đó: Đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, thủ tục thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, riêng tại điểm a.2 khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC tờ khai hàng hóa xuất khẩu được thay thế bằng tờ khai hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Đề nghị Công ty cổ phần Việt Kim liên hệ với các Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 55. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

a) Hồ sơ hải quan gồm:

a.1) Tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan: nộp 01 bản chính;

a.2) Tờ khai hàng hoá xuất khẩu (trừ hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan): nộp 1 bản sao;

a.3) Giấy uỷ quyền xuất hàng (nếu không ghi trong hợp đồng thuê kho): 01 bản chính;

a.4) Phiếu xuất kho theo mẫu quy định của Bộ Tài chính: 01 bản chính.

b) Thủ tục hải quan:

b.1) Hải quan kho ngoại quan đối chiếu bộ chứng từ khai báo khi xuất kho với chứng từ khi làm thủ tục nhập kho và thực tế lô hàng, nếu phù hợp thì làm thủ tục xuất.

b.2) Hàng hoá của một lần nhập kho khai trên tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan được đưa ra khỏi kho ngoại quan một lần hoặc nhiều lần. Trường hợp hàng đưa ra khỏi kho và đưa ra nước ngoài nhiều lần, qua nhiều cửa khẩu khác nhau trong cùng một thời điểm thì được sử dụng tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan bản sao có đóng dấu xác nhận của Chi cục Hải quan kho ngoại quan để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất. Kết thúc việc xuất kho, Hải quan kho ngoại quan lưu các tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan bản sao, có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất cùng với tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 55. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

a) Hồ sơ hải quan gồm:

...

a.2) Tờ khai hàng hoá xuất khẩu (trừ hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan): nộp 1 bản sao;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 785/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 785/GSQL-TH

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204697