• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 788/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý lợi nhuận còn lại sau thuế của Tổng công ty Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 788/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/VPCP-KTTH
V/v xử lý lợi nhuận còn lại sau thuế của Tng công ty Cửu Long

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 về việc chính sách đối với nguồn lợi nhuận sau thuế, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 18330/BTC-TCT nêu trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 788/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 788/VPCP-KTTH

2.175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302286